امروز هوای پاک تنفس کنیم

امروز هوای پاک تنفس کنیم
پس از روزها می توان هوای پاک تنفس کرد.
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت تهران، شاخص کیفیت هوای تهران امروز مورخ 08 بهمن 1397 پاک می باشد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/11/08


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا