افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ ازن در روز یکشنبه 26 خرداد

افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ ازن در روز یکشنبه 26 خرداد
طبق گزارش خبرگزاری مهر با توجه به افزایش تابش نور خورشید و وجود آلاینده های مورد نیاز برای تولید ازن روند افزایشی غلظت آلاینده ازن در روز شنبه مشاهده شده است و با تداوم شرایط، در برخی ساعات روز یکشنبه نیز افزایش غلظت آلاینده ازن همچنان مشاهده خواهد شد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1398/03/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا