اسامی برندگان مسابقه ساملن

اسامی برندگان مسابقه  ساملن
دوستان عزیز سلام،

اسامی برندگان مسابقه  ساملن  در مورخ 26/03/1392 به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای رضا آزادی              

سرکار خانم  سارا نعمتی

سرکار خانم افسانه چراغچی          

شما هم می توانید برنده ی مسابقه بعدی ما باشید.

مرجع خبر: پشتیبانی ساملن       تاریخ انتشار 1392/03/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا