اسامی برندگان قرعه کشی ساملن

اسامی برندگان قرعه کشی ساملن
دوستان عزیز سلام

اسامی برندگان قرعه کشی ساملن  در مورخ 12/12/1391 به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای محمد حاجی  با لینک                 

سرکار خانم کتایون رعیت خوان با لینک            

سرکار خانم  بهناز ابراهیمی  با لینک                  

شما هم میتوانید برنده ی قرعه کشی بعدی باشید.

مرجع خبر: پشتیبانی ساملن       تاریخ انتشار 1391/12/12


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا