آلودگی هوا، افراد در خطر، اثرات و راهکارها

آلودگی هوا، افراد در خطر، اثرات و راهکارها
چندین سال هست که با شروع فصل سرما شدت آلودگی هوا افزایش می یابد، در این میان بعضی افراد، بیشتر در معرض خطر هستند. در اینجا شما را دعوت به مشاهده اینفوگرافی تهیه شده توسط تبیان می کنیم که افراد در معرض خطر آلودگی هوا و اثرات و راهکارها را بیان کرده است.
مرجع خبر: تبیان       تاریخ انتشار 1399/08/10


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا