آلودگی هوا علت مرگ و میر مردم جهان در هر 7 ثانیه می باشد.

آلودگی هوا علت مرگ و میر مردم جهان در هر 7 ثانیه می باشد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، سر کار خانم آذر زرین بیان کردند 90 درصد مردم جهان در مناطق آلوده زندگی می کنند و هر 7 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می دهد. وی همچنین بیان داشت که اطلاعات کیفیت هوا در جهت افزایش آگاهی مردم باید در اختیار آنها قرار بگیرد.
شرح کامل گزارش را از طریق لینک زیر مشاهده بفرمایید.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://www.isna.ir       تاریخ انتشار 1398/08/11


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا