آلودگی هوا علت اصلی برخی از مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلبی-عروقی و تنفسی

آلودگی هوا علت اصلی برخی از مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلبی-عروقی و تنفسی
محققان دانشگاه موناش استرالیا دریافتند که حتی میزان کم آلودگی هوا هم می تواند خطر مرگ را افزایش دهد. محققان این دانشگاه بیان می کنند هرچقدر ذرات هوا کوچک تر باشند آسان تر به عمق ریه ها نفوذ کرده و اجزای سمی تری را که عامل مرگ هستند جذب می کنند. تا حد ممکن از قرار گیری در محیط های  آلوده خودداری کنید و عوامل آلودگی محیط سکونت را کاهش دهید.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملنمرجع خبر: https://www.mehrnews.com       تاریخ انتشار 1398/06/10


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا