مهد کودک ها

کاربرد سیستم های تصفیه هوا در مهد کودک ها
طبق تحقیقات انجام شده از سوی موسسه سلامت محیط در فرانسه هوای مهد کودک‌ها حاوی ترکیبات ذرات معلق سرطان‌زا و خطرناکی برای کودکان است. به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس این گزارشات که 26 مارس 2011 منتشر شده است، میزان بنزن در هوای مهدها به شدت بالاست و ترکیبات فرآلدئیدی سرطان‌زا به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.
محققان پس از بررسی کیفیت هوای 9 مهد در فرانسه، به این نتیجه دست یافتند. متخصصان و کارشناسان توصیه می‌کنند مهد کودک‌ها از وسایل بیولوژیک‌‌تر که در آنها از فورمالدیید استفاده نشده باشد و استفاده از تجهیزات تصفیه هوای بیمارستان استفاده کنند.آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا