اماکن ورزشی

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با توصیه به کاهش فعالیت های ورزشی در فضای باز و پارک ها تاکید کرد: "بهترین مکان برای ورزش در روزهای آلوده، اماکن ورزشی هستند که مجهز به دستگاه های تصفیه و تهویه مکش هوا باشند."

دکتر لطفعلی پور کاظمی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:

برنامه ریزی افراد بایستی به گونه ای باشد که در روزهایی که آلودگی هوا در شرایط اضطرار قرار دارد کمتر ورزش کنند و از ورزش کردن در هوای باز و پارک ها اجتناب کنند.

وی ادامه داد: "بهترین مکان برای ورزش در روزهای آلوده، اماکن ورزشی هستند که مجهز به دستگاه های تصفیه و تهویه مکش هوا باشند و توصیه می شود تمام اماکن ورزشی مجهز به این لوازم باشند".


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا