• رشد قارچ ها و کپک ها بر اثر رطوبت
  رشد قارچ ها و کپک ها بر اثر رطوبت

  کپک نوعی قارچ میکروسکوپی است که به طور معمول کپک در بیشتر خانه ها دیده می شود. اگر چه از بین بردن آنها بسیار سخت است، اما برای سلامتی خود و خانواده این کار باید انجام شود.


 • اثر رطوبت هوا بر سلامت
  اثر رطوبت هوا بر سلامت

  رطوبت هوا به طور مستقیم بر مقدار آلرژن ها (مواد حساسیت زا) موثر است.


 • لزوم استفاده از دستگاه رطوبت گیر
  لزوم استفاده از دستگاه رطوبت گیر

  استفاده از دستگاه رطوبت گیر برای کاستن میزان رطوبت در محیط های مرطوب مثل زیر زمین، حمام، آشپزخانه که محل مناسبی برای رشد قارچها هستند،توصیه می شود. 1  

آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا