شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 17/10/1397

 شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 17/10/1397
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت 10:30 مورخ 97/10/17 در وضعیت نا سالم برای گروه های حساس بوده است.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/10/17


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا