پایتخت نشینان هشدار: شاخص کیفیت هوا همچنان در شرایط ناسالم

پایتخت نشینان هشدار: شاخص کیفیت هوا همچنان در شرایط ناسالم
مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت گفت: کیفیت هوای تهران هم اکنون با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون بر عدد 100 در شرایط ناسالم قرار دارد. وی افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران از میزان غلظت تمام  آلاینده ها به غیر از آلاینده منواکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون بالاتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا روی عدد 100 و در آستانه شرایط نا سالم برای گروه های حساس به آلودگی میباشد.رشیدی اظهار داشت : در حال حاضر هوای 13 منطقه تهران در شرایط ناسالم است وشهرک چشمه آلوده ترین منطقه پایتخت است. مدیرکل پیش بین و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد:  انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر در شرایط نا سالم برای گروه های حساس قرار گیرد.همچنین، فیلتر هپا موجود در دستگاه‌های تصفیه هوای ساملن راهکاری مناسب برای جذب آلاینده های معلق کمتراز نیم میکرون میباشد.

(با دستگاه تصفیه هوای ساملن، به زندگی خود کیفیت  ببخشید.)مرجع خبر: asriran.com       تاریخ انتشار 1391/11/24


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا