هوای پایتخت به آستانه هشدار رسید!

هوای پایتخت به آستانه هشدار رسید!

هوای پایتخت به آستانه هشدار رسید!

دکتر یوسف رشیدی افزود: هوای پایتخت با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 145 در آستانه هشدار قرار گرفت.به گفته وی، شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون امروز نسبت به روز گذشته 19 واحد افزایش یافته است.

چنانچه هر یک از شاخصهای آلایندگی فراتر از حد استاندارد یعنی عدد 100 باشد هوا از نظر آن شاخص در شرایط ناسالم قرار می گیرو و اگر این اعداد از 150 عبور کنند وضعیت وارد شرایط هشدار می شود.

در این شرایط توصیه می شود کودکان و سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی از فعالیت و تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.

مرجع خبر: www.seemorgh.com       تاریخ انتشار 1392/08/18


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا