عمر کوتاه آسمان آبی پایتخت

عمر کوتاه آسمان آبی پایتخت
امار اولیه از اثار و نتایج تشدید الودگی هوای پایتخت در هفته گذشته بر شهروندان، حکایت از افزایش حدود 10 در صدی حمله های قلبی و تنفسی و در نتیجه افزایش قابل توجه میزان مرگ و میر تهرانی ها دارد بر اساس اعلام سازمان بهشت زهرا روزانه 150 تا 170 نفر در تهران فوت می کنند که این امار در زمان  تشدید الودگی هوا افزایش قابل توجهی دارد . اما اتفاق دیگر که روز گدشته باز هم  موجب سردرگمی شهروندان شد لغو قانون زوج یا فرد تهران ان هم ساعت 9 صبح بود برقرای این قانون و تصمیم گیری های مسئولان در این باره در چند روز گدشته تعداد زیادی از تهرانی ها را دچار دردسر کرد.

مرجع خبر: روزنامه همشهری       تاریخ انتشار 1392/08/28


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا