شاخص کیفیت هوا یکشنبه 26 خرداد

شاخص کیفیت هوا یکشنبه 26 خرداد
شاخص کیفیت هوای امروز 97 و در شرایط سالم می باشد و از میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است و به این ترتیب  میانگین غلظت کلیه آلاینده ها  به غیر از ایستگاههای دروس ، ستاد بحران ، شاد آباد، شهرداری منطقه 4، پارک شکوفه، پارک رازی، پاسداران، سوهانک، شهرک چشمه و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون، در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم می باشد.

مرجع خبر: شرکت کنترل کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/03/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا