شاخص کیفیت هوا چهارشنبه 3 مهر

شاخص کیفیت هوا چهارشنبه 3 مهر
شاخص کیفیت هوا امروز 106 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. با توجه به شاخص 118 در روز گذشته از میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت کاسته شد. همچنین انتظار می رود شاخص تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط  باقی بماند.
ازن از دیگر آلاینده های اصلی هوا است که در اثر واکنش های شیمیایی بین هیدروکربنهای خروجی اگزوز ماشین ها و اکسیدهای نیتروژن در اتمسفر بوجود می آید و محرک چشم، گلو و ریه است.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/07/03


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا