شاخص کیفیت هوا چهارشنبه 27 شهریور

شاخص کیفیت هوا چهارشنبه 27 شهریور

شاخص کیفیت هوای امروز 111 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. با توجه به شاخص 93 در روز گذشته  بر میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شد. همچنین انتظار می رود شاخص تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند.

وسایل نقلیه موتوری بزرگترین عامل منوکسید کربن هستند. از این رو در مناطق شهری غلظت این گاز به بار ترافیکی وابسته است. از منابع غیرشهری تولید کننده این گاز می توان سوزاندن پسماند کشاورزی و  آتش سوزی جنگل ها را نام برد.مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/06/27


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا