شاخص کیفیت هوا شنبه 25 خرداد

شاخص کیفیت هوا شنبه 25 خرداد
شاخص کیفیت هوای امروز 108 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد و با توجه به شاخص 101 در روز گذشته اندکی بر غلظت آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است. انتظار می رود مقدار غلظت آلاینده ها تا ساعت  بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند. یکی از راه های کاهش آلودگی هوا از رده خارج کردن کلیه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده است.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/03/25


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا