شاخص کیفیت هوا شنبه 13 مهر

شاخص کیفیت هوا شنبه 13 مهر
شاخص کیفیت هوا امروز 164 و در شرایط ناسالم است. با توجه شاخص 126 در روز گذشته به میزان زیادی بر غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شد. همچنین انتظار می رود شاخص تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند.
در شرایط فعلی آلودگی هوا، هر فردی باید فعالیتهای طولانی یا خیلی سنگین خارج از منزل را کاهش دهد.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/07/13


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا