شاخص کیفیت هوا سه شنبه 4 تیر

شاخص کیفیت هوا سه شنبه 4 تیر
شاخص کیفیت هوای امروز 120 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد و با توجه به شاخص کیفیت هوا در روز گذشته بر میزان غلظت آلودگی نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس می باشد. انتظار می رود شاخص تا ساعت بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند.مرجع خبر: شرکت کنترل کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/04/04


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا