شاخص کیفیت هوا دوشنبه 15 مهر

شاخص کیفیت هوا دوشنبه 15 مهر
شاخص کیفیت هوا امروز 119 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. با توجه به شاخص 114 در روز گذشته  کمی از میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت کاسته شد. همچنین انتظار می رود شاخص تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند.
آیا می دانید آلودگی هوا یکی از 10 عامل اصلی مرگ و میر در جهان است.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/07/15


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا