شاخص کیفیت هوا دوشنبه 1 مهر

شاخص کیفیت هوا دوشنبه 1 مهر
شاخص کیفیت هوای امروز 106 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. با توجه به شاخص 87 در روز گذشته بر میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت افزوده شد. همچنین انتظار می رود شاخص تا ساعت بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند.
از دیگر مضرات دی اکسید گوگرد این است که وقتی با بخار آب ترکیب می شود، تبدیل به اسید شده و بارش آن به صورت باران اسیدی، باعث خوردگی فلزات، سنگ و پارچه و همچنین آسیب به گیاهان و محیط زیست می شود.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/07/01


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا