شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 26/10/1397

شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 26/10/1397
به گزارش سایت کنترل کیفیت هوا تهران، شاخص کیفیت هوای امروز 26 دی ماه 1397 در وضعیت سالم قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/10/26


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا