شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 12/10/1397

شاخص کیفیت هوا تهران مورخ 12/10/1397
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت 11:30 مورخ 97/10/12 در وضعیت سالم بوده است.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/10/12


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا