شاخص کیفیت هوای یکشنبه 27 اسفند

شاخص کیفیت هوای یکشنبه 27 اسفند
شاخص کیفیت هوای امروز یکشنبه 27 اسفند، 115 و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است. به این ترتیب بر میزان غلظت  آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.با توجه به پیش بینی هوا شناسی انتظار میرود  شاخص  کیفیت هوا تا ساعات بعد از ظهر  در شرایط ناسالم برای گروههای حساس باقی بماند.

برای کاهش  آلودگی  هوا در صورت  امکان از  وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1391/12/27


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا