شاخص کیفیت هوای یکشنبه 20 اسفند

شاخص کیفیت هوای یکشنبه 20 اسفند
شاخص کیفیت هوای امروز 112 و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.و بر میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز  افزوده شد. همچنین  انتظار میرود شاخص تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند. به گفته نایب  رییس فراکسیون مدیریت  شهری مجلس، مهمترین معضل آلودگی  هوای تهران، خودروها هستند وبیش از 80 درصد آلودگی هوای  تهران به دلیل  تردد خودروهای فرسوده و تولید خودروهای غیر استاندارد ایجاد میشود.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوای امروز       تاریخ انتشار 1391/12/20


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا