شاخص کیفیت هوای شنبه 28 اردیبهشت

شاخص کیفیت هوای شنبه 28 اردیبهشت
شاخص کیفیت هوای امروز 61 و در شرایط سالم  می باشد.با توجه  به شاخص 80 در روز گذشته،از میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت کاسته شد. همچنین انتظار  میرود شاخص تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند. مرگ ومیر ناشی از آلودگی  هوا به طور خاص مربوط به آسم ، برونشیت، تنگی نفس، حملات قلبی و آلرژی های مختلف تنفسی  است. 

مرجع خبر: مرکز اعلام آلودگی هوا       تاریخ انتشار 1392/02/29


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا