شاخص کیفیت هوای شنبه 19 اسفند

شاخص کیفیت هوای شنبه 19 اسفند
شاخص کیفیت هوای امروز 93 و در شرایط سالم است. همچنین پیش بینی می شود با توجه به شرایط جوی پایداری که در پیشاست و با توجه به افزایش  ترددها و ترافیک پایتخت  این شاخص افزایش می یابد. یکی از راه های کاهش آلودگی هوا از رده خارج کردن  کلیه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده است.

مرجع خبر: اعلام آلودگی هوا       تاریخ انتشار 1391/12/19


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا