شاخص کیفیت هوای سه شنبه 1 مرداد

شاخص کیفیت هوای سه شنبه 1 مرداد
شاخص کیفیت هوای امروز مشابه دیروز 114 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد. همچنین انتطار می رود شاخص آلودگی هوا با توجه گزارشهای هواشناسی تا ساعات بعد از ظهر در همین شرایط باقی بماند. مهمترین عامل آلوده کننده  هوای شهر تهران ذرات معلق می باشد.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1392/05/02


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا