شاخص کیفیت هوای دوشنبه 7 اسفند

شاخص کیفیت هوای دوشنبه 7 اسفند
شاخص کیفیت هوای امروز  ۹۸ و در وضعیت سالم می‌باشد. با توجه به تشخیص آلودگی‌ ۹۷در روزِ گذشته، میزانِ غلظتِ آلاینده‌ها تغییرِ چندانی نکرده است. همچنین پیش بینی‌ میشود با توجه به بارش باران که از امروز صبح آغاز شده است  این شاخص کاهش یابد و هوا سالم تر شود. جالب است بدانید که در ماهِ بهمن ۲ روز هوایِ پاک داشتیم، در حالیکه در ۱۰ ماهِ قبلی‌ امسال مجموعاً تنها یک روز هوا در شرایط "پاک" قرار گرفته است. شایانِ ذکر است که دستگاه‌های تصفیه هوایِ ساملن، با داشتن چندین فیلترِ قوی جهتِ جذب ریز گرد ها، ضامن سلامت شما با ارائه بهترین روش‌های تصفیه هوا میباشند.

مرجع خبر: مرکز کنترل آلودگی‌ هوای تهران       تاریخ انتشار 1391/12/07


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا