شاخص کیفیت هوای دوشنبه 21 اسفند

شاخص کیفیت هوای دوشنبه 21 اسفند
شاخص کیفیت  هوای امروز 113 و در وضعیت  ناسالم برای گروه های حساس است و با وجود بارش های شب گذشته، میزان غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز در همین ساعت  تغییری نکرد. علت این وضع افزایش حجم ترددهای نوروزی در سطح شهر می باشد. به همین دلیل با وجود وضعیت ناپایدار جوی و بارندگی و ورزش باد، آلودگی هوا افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

مرجع خبر: شاخص کیفیت هوا       تاریخ انتشار 1391/12/21


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا