شاخص کیفیت هوای تهران در تاریخ 07 اسفند 1397

شاخص کیفیت هوای تهران در تاریخ 07 اسفند 1397
بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوا تهران، شاخص کیفیت هوای امروز، 07 اسفند 1397 در وضعیت سالم  قرار دارد.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: https://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/12/07


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا