شاخص آلودگی هوای شنبه 28 بهمن 1396

شاخص آلودگی هوای شنبه 28 بهمن 1396
ا توجه به بارش های چند روز گذشته و تطابق این بارش ها با تعطیلات آخر هفته، درصد آلاینده های موجود در هوا کاهش یافته و در حال حاضر شاخص کیفیت هوای تهران با عدد 74 در وضعیت سالم قرار دارد. با توجه به افزایش استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی و پیش بینی وضع هوا مبنی بر پایان بارش ها در چند روز آینده، پیش بینی می شود این شرایط پایدار نبوده و شاخص آلودگی هوا دوباره به حالت ناسالم باز گردد.

مرجع خبر: http://airnow.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1396/11/28


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا