شاخص آلودگی هوای امروز تهران

شاخص آلودگی هوای امروز تهران
شاخص آلودگی هوای تهران تا ساعت 8 صبح امروز همچنان ناسالم برای گروه های حساس را نشان می دهد.
  به گزارش عصر ایران مطابق گزارش مرکز کنترل هوای تهران میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون تا ساعت 8 صبح امروز  عدد 138 را نشان داد که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است. با توجه به افزایش میزان آلودگی هوای تهران و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر پایداری وضعیت جوی امروز جلسه اضطراری آلودگی هوای تهران تشکیل شده و  تصمیماتی را اخذ می کند.

مرجع خبر: عصر ایران       تاریخ انتشار 1394/10/07


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا