شاخص آلودگی امروز پاک، روزهای ناسالم تهران اما 40 روز

شاخص آلودگی امروز پاک، روزهای ناسالم تهران اما 40 روز
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا امروز 27 آذرماه 97 شاخص آلودگی هوا پاک می باشد، اما تا امروز تهران چهل روز هواي آلوده در سال 97 داشته است. در آذر سال جاري هوا 9 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس بوده كه البته اين عدد در مدت مشابه سال گذشته 15 روز بود. از ابتداي سال جاري تاكنون هواي تهران 15روز پاك، 217 روز سالم و 40 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس بوده است.
تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید.
گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن


مرجع خبر: http://air.tehran.ir/       تاریخ انتشار 1397/09/27


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا