تهران تا اطلاع ثانوی بارانی نخواهد شد

تهران تا اطلاع ثانوی بارانی نخواهد شد
واز طرفی مدت زیادی است که آسمان تهران رنگ باران را به خود ندیده است وهمین موضوع شرایط را سخت تر هم کرده است خیلی ها به امید این بودند که با سردتر شدن هوا شاید برف وباران خودی نشان دهند برای مثال احمد پرسیده:چرا بر خلاف گفته های اداره هواشناسی خبری از باران وبرف نیست به خدا تو این هوای آلوده به سختی داریم نفس می کشیم.

واما بهاری مدیر روابط عمومی اداره هواشناسی در خصوص این سوال به خبر آنلاین گفت: فعلا پدیده خاصی برای بارش باران در تهران دیده نشده است وشاید هفته آینده این اتفاق بیفتد البته آن هم مشخص نیست.

وی در خصوص شرایط آلودگی هواگفت: فعلا به دلیل پدیده باد خوشبختانه آلودگی هوا کمتر شده است ضمن این که باید اشاره کنم وقتی ما هوای تهران را می گوییم منظورمان استان تهران است که شامل لواسانات هم می شود واز این نظر زمانی که در لواسانات مثلا برف می آید در شهر تهران خبری از بارش ها نیست بهرحال شهروندان محترم تهرانی باید به این مسئله دقت کنند.

با دستگاه تصفیه هوای ساملن زندگی را زندگی کنید.

مرجع خبر: http://www.khabaronline.ir/detail/272557/people/What-People-Say       تاریخ انتشار 1391/11/04


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا