آلودگی هوا جان می گیرد

آلودگی هوا جان می گیرد

آلودگی هوا جان می گیرد

بیماران باران اسیدی خوزستان به 5800 نفر رسیدتد

هوای تهران که دیروز در آستانه نا سالم بود، شیب آلودگی خود را آغاز کرد تا در پایان هفته آلوده ترین رکورد هوایی شهر به ثبت برسد. در همین حال باران اسیدی خوزستان همچنان برای شهروندان این استان مشکل ساز شده است.

 مرجع خبر: روزنامه همشهری       تاریخ انتشار 1392/08/15


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا