آلودگی هوای مشهد از مرز هشدار گذشت

آلودگی هوای مشهد از مرز هشدار گذشت
روز گذشته میزان آلودگی هوای شهر مشهد افزایش یافت و از مرز هشدار گذشت. به گزارش خراسان پس از افزایش مقدار گرد و غبار و آلودگی هوا طی روزهای اخیر، روز گذشته میزان آلودگی ذرات معلق در هوا به 104 پی اس ای رسید و با عبور از مرز هشدار در شرایط ناسالم قرار گرفت.

مرجع خبر: روزنامه خراسان       تاریخ انتشار 1392/07/17


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا