آلودگي هواي خوزستان 25 برابر حد مجاز

آلودگي هواي خوزستان 25 برابر حد مجاز
آلودگي هواي خوزستان 25 برابر حد مجاز

آلودگي ذرات گرد و غبار در خوزستان به 25 برابر حد مجاز رسيد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان هاي بين المللي ميزان مجاز وجود ذرات معلق گرد و غبار در هوا 150 ميكروگرم است كه صبح امروز ميزان ذرات معلق در هواي شهرستان دزفول به سه هزار و 656 يعني 25 برابر حد مجاز رسيد.
به همین علت خيابان هاي شهرهای استان بسيار خلوت بوده و سكوت همه جا را فرا گرفته است. آسمان زرد رنگ شهرهاي خوزستان باعث شده مردم به سختي نفس بكشند. اين شرايط براي افراد روزه دار غير قابل تحمل است.


مرجع خبر: فرارو       تاریخ انتشار 1393/04/24


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا