آلوده شدن هوای شهر زنجان به سرب، مردم را نگران کرد

آلوده شدن هوای شهر زنجان به سرب، مردم را نگران کرد
این نگرانی به علت آلودگی های ناشی از فعالیت های کارخانه سرب و روی زنجان و عواقب خطرناک آن برای مردم شهر می باشد و مردم از مسئولین انتظار دارند اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای انتقال این کارخانه به نقطه ای دور از شهر زنجان را به عمل آورند. شایان ذکر است که یکی از روشهای موثر برای کاهش آلودگی سرب موجود در هوا، استفاده از  فیلتر هپا در دستگاه تصفیه هوا می باشد و این فیلتر مهم در دستگاه های تصفیه هوای ساملن موجود می باشد.

مرجع خبر: سایت ساملن       تاریخ انتشار 1392/05/22


آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا