سترون کردن محیط آزمایشگاهی

به نام خدا
آزمایشگاههای تشخیص طبی یکی از مهمترین کانونهای تجمع عوامل بیماریزا در هر جامعه ای می باشد. برخی از علل عمده ای که باعث میشود آزمایشگاه محیط آلوده ای بشمار آید ذیلاَ قید گردیده است لذا رعایت کلیه نکات ایمنی و سترون کردن محیط نه تنها سلامت متخصصین ، پرسنل آزمایشگاه و خانواده آنها را تضمین می کند بلکه از انتشار عوامل بیماریزا در بیمارستان و جامعه جلوگیری میکند.
ترجمه مقاله LCDC کانادا (Laboratory Center for Disease Control ) به شرح ذیر تقدیم حضورتان می گردد.
علل عمده آلودگی آزمایشگاه:
مراجعه مکرر بیماران به انواع بیماریها علی الخصوص سل ، پنومونی ، عفونتهای استرپتوکوکی و غیره.
ارسال انواع نمونه های آلوده جهت تشخیص به آزمایشگاه .
آلوده شدن ظروف آزمایشگاه ، وسایل و سطوح به مواد آلوده .
نگهداری و جمع آوری محیطهای کشت مملو از انواع میکرو ارگانیسمها در محیط آزمایشگاه به مدت طولانی قبل از اتو کلاو کردن ، در این مدت باکتریها و و اسپور قارچها که در محیط اطراف پراکنده شوند.
خراب بودن درب اتو کلاو و شیر های خروجی باعث می شود تمام اجرام بیماریزا با بخارات اولیه در محیط اطراف پراکنده شوند.
میکروبها ، قارچها ، ویروسها و غیره در هوا معلق هستند ولی تعداد و نوع پاتوژن آنها در آزمایشگاهها چندین برابر سایر مکانها می باشد و از طریق مجاری تنفسی ، نشستن روی خراشهای پوستی و زخم ، پرسنل را مبتلا می کنند و یا از طریق نشستن روی دستها ، موهای سر و صورت ، لباس ، کفش و ... براحتی به جامعه ، منزل پرسنل انتقال می یابند. باید توجه داشت که عوامل بیماریزا ممکن است به بدن شخص راه یافته و مدتها در بدن او به صورت خفته باشد و موقعی که بدن بیمار ضعیف می شود به صورت فعال در آید. کارشناسان بهداشتی و کنترل عفونت معتقدند یکی از مهمترین اقدامات جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی سترون کردن محیط آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشد. در این راستا بکار گیری دستگاههای تصفیه کننده هوا بسیار مفید می باشد. دستگاههای مذکور هوای محیط را دائماَ گرفته از داخل کانالی که دارای اشعه UVC و فیلتر می باشد عبور داده اجرام توسط فیلتر به دام افتاده و تحت اثر UVC از بین می روند در نتیجه هوا عاری از میکرو ارگانیسمها از طرف دیگر دستگاه خارج می شود. استفاده از دستگاههای تصفیه کننده هوا نه تنها سلامت متخصصین و پرسنل آزمایشگاه را تضمین می کند بلکه از سرایت بیماریها به منزل و جامعه جلو گیری می کند.
شرکت ساملن با ارائه دستگاه های حاوی لامپ UV این امکان را برای محیط های آزمایشگاهی فراهم می آورد تا محیطی استریل و بهداشتی داشته باشند.
جهت مشاهده کاتالوگ دستگاه های تصفیه هوا و مشاوره به سایت http://www.samlangroup.com مراحعه فرمایید.آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا