تاثر سیستم تهویه مطبوع در ساختمان های اداری

یکی از عوامل موثر بر کیفیت هوای داخل ساختمان های اداری، عملکرد سیستم های تهویه مطبوع هوا است. تهویه مطبوع یعنی استفاده از ابزارهای محیطی برای تنظیم شرایط هوای محل مورد نظر، که زیستن و کار کردن را راحت و بهداشتی می کند و به حد مطلوب می رساند. استفاده از این ابزارها باعث می شود که شرایط هوا به صورت خودکار ثابت یا تغییر کند. به طور کلی تهویه مطبوع به سیستمی گفته می شود که بتواند سه عامل، رطوبت، دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند و مکانی جهت آسایش و راحتی کارمندان فراهم کند. کیفیت سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان های اداری، افزایش نشاط کارمندان ساختمان، کاهش خستگی و افزایش بازده آنها را به دنبال دارد .کلمه HVAC مخفف سه کلمه Heating, Ventilating and Air Conditioning به معنی گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع می باشد. در اصل علت ایجاد سیستم های تهویه مطبوع ، جهت داشتن آسایش و هوای داخلی خوب بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی بوده است. تمیز بودن هواAir Purification و تصفیه آن عامل مهمی در داخل ساختمان است، چرا که ریه ها نمی توانند ذرات و غبار و گازها را تصفیه کنند. هوا تمیز و سالم سازی می شود و سپس در HVAC استفاده قرار می گیرد، بدین منظور از دستگاه Air Handling Unit به صورت مرکزی، یا دستگاههای تصفیه هوا به صورت داخلی استفاده می شوداستفاده از فیلتر های کیسه و هپا و دی اکسید تیتانیوم نقش بسزایی در این موضوع دارد.. برخی از مزایای آن نیز شامل : اثرات بهتر در تهویه مطبوع، صرفه جوی 15 تا 20 درصدی انرژی است.
شرکت تهویه سام امکان ارائه سیستم های تهویه مطبوع را به دو صورت مرکزی و داخلی دارا می باشد. جهت مشاهده محصولات تهویه مطبوع مرکزی به سایت http://www.tahviehsam.com و جهت مشاهده محصولات تهویه مطبوع داخلی به سایت http://www.samlangroup.com/ مراجعه فرمایید.

برگفته از مقاله " تاثیر سیستم تهویه مطبوع در ساختمان های اداری نمونه موردی: ساختمان مرکزی فنی عمرانی شهرداری تهران"
آخرین مقالات ساملن در رابطه با آلودگی هوا